prieiga

prieiga
prìeiga sf. (1) NdŽ, prýeiga (1) K, prieigà (2) Dk; SD308 1. R, I priėjimo vieta, priėjimas: Te sunkios prìeigos esama in malkas – visur ažusėta Trgn. Nėr prìeigos in upės rūbam velėt Ktk. Prìeiga geresnė [prie to ežero] paspraustie Dglš. Čepkelių raistą apžiūrėti galima iš visų pusių, bet patogiausia prieiga yra nuo Musteikos kaimo sp. Atsidūrėme vienoje iš viršūnės prieigų A.Vencl. Atvira prýeiga KII377. Berlyno prieigose hitlerininkų kariuomenei buvo kirstas paskutinis ir lemiamas smūgis sp. Visose prieigose prie Panemunės buvo išstatytos stiprios pėstininkų užtvaros . Pozicijų prieigas dengė minų laukas . | Prieiga prie kameros kampo ankšta P.Aviž. | prk.: Per juos (apaštalus) mumus prieĩgą ing dangų atadarė DP622. 2. Lnkv, Alk, Pc, Skr apsistojimo, užėjimo vieta: Čia prieigą turėjau J. Kad nor kokia prìeiga būt! Rdm. Tę mano prìeiga yr – kas tau rūpia, kad tę einu Jrb. Antanas, kur buvęs, kur nebuvęs, vis pas mus prìeigą randa Srv. Į svetimą kraštą nuvažiavus, jei giminių yra, tai vis prìeigą randi Gs. Gal jis turi kur prìeigą mieste? Rm. Prie tos šinkarkos turėdavo prieigą prasigėręs žmogus LMD(Šlv). Nuduok mane, tėvuli, už tolimo bernužėlio, tai bus mano prieiga ir viešnagė LTR(Mrk). O aš neturiu tėvo, motynėlės, nė brolių, nė sesužėlių, nė jokios prieigė̃lės JV510.pastovesnė gyvenamoji vieta, butas: Ji čia tik prìeigą turia, o dirba kitam kaime Sb. Čia jo prìeiga – kur dings, kad tėvų neturi Gs. Kur aš dėsiuos, kai neturėsiu jokios prìeigos? Vžns. 3. susiėjimas, bendravimas: Neturiu su nieku jokios prìeigos Gs. Až blogų vaikų nėr i man prìeigos an svietą Ml.atėjimas, aplankymas: Dėkui, tetule, už prieigė̃lę, ką nebijojai manę mergelės, manę mergelės siratėlės rd. 4. bažn. galėjimas prieiti, kreiptis: Per jį turime prieigą Tėvop vienoje dvasioje DP259. O valdoniui ir prieigos Viešpatiesp nėra SPII135. Niekad bažnyčiosp Rymo neištikėjimas heretikų prieĩgos turėt negalėjo DP459. Turime sau ... prieigą Jo šventop majestatop SE77. Šventa prieiga padaryta ir tosp deivystėsp Jo šventosp MPIII31. Per kurį taipajeg prieigą apturėjom vieroje šiosp malonėsp BtPvR5,2. 5. Pvn, Krp, Pd apžiūrėjimas, priežiūra, ruoša: Prie kožno darbo reik prìeigos, t. y. šerti, girdyti, apžiūrėti J. Ligonio prieiga rijo visą jos laiką LzP. Prýeiga ta pati, ar dešimt, ar dvidešimt karvių Krž. Susižeidė muno gyvolis, iškada muno prýeigos Ub. Prýeigos pry anų (pomidorų) reikia, apžiūrėt, o jagu neužauga! Vdk.progos, laiko radimas kam, priėjimas: Maža mano prieiga prie ilgo darbo J. 6. atsitiktinis uždarbis: Kampinykai gyvena iš prìeigų: suverps kam kuodelį – gaus pūdelį, nupjaus kam ažuoganelę, tai gaus pėdelį Prng. 7. scom. kas prižiūri, rūpinasi: Maniau, apsivesiu, ji bus prýeiga ir draugė Skr. 8. scom. kas su visais užsiima, susideda: Ta merga visų prìeiga Plv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • prieiga — statusas T sritis informatika apibrėžtis Galimybė prieiti prie sistemos išteklių ir priemonės šiai galimybei pasiekti. pavyzdys( iai) netiesioginė prieiga, paskirstytoji prieiga, ribotoji prieiga, saugioji prieiga, tiesioginė prieiga, viešoji… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • prieiga atsijungus — statusas T sritis informatika apibrėžtis Darbo su duomenis modelis, kai prisijungus prie duomenų šaltinio parsisiunčiami darbui reikalingi duomenys, atsijungiama, atliekami reikiami veiksmai su duomenimis, vėl prisijungiama ir atnaujinamas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • prieiga — pri̇̀eiga dkt. Laisvóji pri̇̀eiga …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • laisvoji prieiga — statusas T sritis informatika apibrėžtis Tiesioginė ↑prieiga prie duomens, neperžiūrint kitų duomenų. Kreipties trukmė nepriklauso nuo duomens vietos tarp kitų duomenų. atitikmenys: angl. direct access; random access ryšiai: dar žiūrėk – prieiga… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • lygiagrečioji prieiga — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Prieiga prie visų grupės duomenų iš karto. Pavyzdžiui, prie visų kompiuterio žodžio baitų. atitikmenys: angl. multiple access; parallel access; simultaneous access ryšiai: dar žiūrėk – prieiga palygink –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • nuoseklioji prieiga — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Prieiga prie duomens, kai paeiliui peržiūrimi visi duomenys, kol randamas reikalingas. Kreipties trukmė priklauso nuo duomens vietos (adreso) peržiūrimoje eilėje. pavyzdys( iai) nuosekliosios prieigos… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • sudvejinta prieiga — statusas T sritis informatika apibrėžtis Kompiuterio arba kito įrenginio prijungimas prie dviejų skirtingų tinklo prieigos taškų. Veikianti būna viena prieiga ir vadinama pirmine prieiga. Jai sutrikus, įsijungia ir jos funkcijas perima antroji… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • visiškoji prieiga — statusas T sritis informatika apibrėžtis Neribota ↑prieiga prie sistemos ir jos išteklių. Visiškają prieigą turi ↑sistemos administratorius. atitikmenys: angl. full access ryšiai: dar žiūrėk – prieiga dar žiūrėk – sistemos administratorius …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išskirtinė prieiga — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Prieiga prie išteklių, suteikta tik vienam tuo metu ją naudojančiam procesui. atitikmenys: angl. exclusive access ryšiai: dar žiūrėk – prieiga …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • nuotolinė prieiga — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Prieiga prie išteklių, esančių ↑nuotoliniame kompiuteryje. atitikmenys: angl. remote access ryšiai: dar žiūrėk – nuotolinis kompiuteris dar žiūrėk – prieiga …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”